HerVerbinden

Advies | Training | Lezingen | Expertise Geëscaleerde Scheidingen / Parental Alienation

HerVerbinden: het leven re-organiseren na partnerschap, als ouders
Het gaat bij een scheiding waar ook kinderen bij betrokken zijn meestal goed en in redelijke harmonie als ex-partners in het blijvend ouderschap goed blijven zorgen voor de kinderen en hún relaties met beide ouders (en hun families/sociale netwerk). Bij een deel verloopt de scheiding verre van soepel en kan deze transitie (naar een nieuwe vorm van uit-elkaar en toch 'samen' verder leven), door diverse oorzaken en invloeden escaleren tot oplopende spanningen en conflicten. Lang slepende, verstoorde en stressvolle situaties rond verblijf, zorg en het contact tussen kind(eren) met hun beide ouders/families kunnen hiervan het gevolg zijn. Deze kinderen en de (relatie met hun) ouder(s)/familieleden/betrokkenen kunnen door deze situaties in hun ontwikkeling beschadigd raken.

HerVerbinden Advies  HerVerbinden Trainingen 

Onafhankelijk Advies
aan particulieren en professioneel betrokkenen

 • Geëscaleerde / complexe ('vecht')-scheidingen
  Oudervervreemding ('Parental Alienation') / Ouderverstoting
  verstoorde zorg- en verblijf- regelingen,
  Ouderschapsplan, zorgverdeling
 • Case-onderzoek / 2nd opinion
 • Supervisie / inbreng expertise lopende zaken

  Kenmerken – Risico's – Aanpak – Herstel

  Lees meer..

  koffie thee

 • HerVerbinden2017 v1 Ontm
 • Zaterdag 2 december 2017
  14:00u - 17:30u

  Kasteel Maurick, Vught
  Informatieve opening/presentatie + discussie met ervaringsdeskundigen. Herkennen, uitwisselen ervaringen in situaties waar oudervervreemding / ouderverstoting aan de orde is, van elkaar leren.
  Doelgroep: Ouders, grootouders, overige geïnteresseerden uit netwerk, en beroepsmatig betrokkenen


  Meer info en inschrijving

WTKM2017 Logo HerVerbinden nl Speciale extra Workshop in het kader van de Week tegen Kindermishandeling

Dinsdag 21 oktober 2017 - Kasteel Maurick, Vught
13:00-17:00u

Training / Workshop
De dynamiek van Parental Alienation (ouderverstoting),
Herkennen en Aanpakken.

Locatie: Kasteel Maurick, Maurick 3, 5261NA, Vught [route]
Tijd:       13:00u - 17:00u
Trainer:  E.C. van der Waal, gespecialiseerd Adviseur/bemiddelaar, member PASG en EAPAP
Incl. koffie/thee/water/schrijfmateriaal
Bereikbaarheid auto: Gratis parkeren bij het kasteel
Trein: 15min lopen van station Vught

Kosten: Aangepast tarief (i.v.m. Week tegen Kindermishandeling)
Deelnemers:  max.16

Trainingslocatie: Kasteel Maurick, Vught
"Aanbevolen voor professionals die rond kinderen met parental alienation (ouderverstoting) te maken kunnen krijgen of hebben en hun kennis hierover willen uitbreiden."
[Training/workshop details + Inschrijving]

HV KasteelMaurick Vught 3


Trainingen op verzoek
Neemt u s.v.p. tijdig contact op voor inplannen van een Incompany Training, Lezing als programma-onderdeel van uw congres, symposium of studiedag.

HerVerbinden   Nederlands Expertisecentrum Hoog-Conflict Scheidingen NEHCS.NL
 

Geëscaleerde- / complexe- scheidingen
De oorzaken ervan, de kenmerken, gevolgen voor ouder(s) en kinderen -en hoe daarmee om te gaan- is een actueel thema. Gemeenten (die vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg/bescherming binnen de gemeente) en vele beroepsmatig betrokkenen die in hun werk met jeugd en/of ouders in aanraking komen, waarbij het tot ernstig verstoorde relaties en onderlinge conflicten rond de scheiding en de kinderen is gekomen, zoeken in dit kader naar antwoorden, oplossingen, verbeteringen en naar een werkende, werkbare/effectieve(re) aanpak. Het is daarbij een uitdaging om bestaande (denk- en handelings-) patronen los te laten en meer uit te gaan van het normale samen-leven, meer eigen regie van mensen in hún situaties én de (mede)menselijke maat hierin voorop te stellen.

Het is de insteek van HerVerbinden om dit met alle betrokkenen in een respectvolle wederzijdse -en waar nodig kritische- dialoog te doen.


ErikvdWaal HerVerbinden 
HerVerbinden
E.C. van der Waal
Recente / selectie / columns:
De beleving door het kind van het resterend 'contact' met de ouders na een scheiding..
Ouderverstoting / 'Parental Alienation' - de zwaardere cases
Uit het oog, uit het hart? Meer denken, spreken en schrijven vanuit de relatie van het kind.
Heroverweging politie-taken bij civiele (scheidings)zaken? een discussie waard..
Europese aandacht voor aanpak parental alienation - EAPAP

Vrijheid
Wereldwijde aandacht voor Parental Alienation (oudervervreemding)
“Kind beschadigd door stressvolle relatie tussen ouders” – CAPRD

Pesten op volwassen niveau.. beschadigt kinder(hersen)en
Maatschappelijke verantwoordelijkheid scholen en gemeenten rond 'vecht'scheidingen
>> lees alle columns hier
 

Maatschappelijke impuls

HerVerbinden wil met haar advies/training-werk en overige activiteiten, onderzoek en publicaties rond dit thema eveneens een extra impuls geven aan een maatschappelijke mentaliteitsverandering. Om vooral tijdens en na scheidingsprocessen de verbinding tussen kinderen en hun beide ouders en overige familieleden en sociale netwerk zo goed mogelijk in stand te houden, dan wel inspanningen te leveren om deze te herverbinden:

'Van 'vecht'scheiding naar samen vechten voor een gezonde ontwikkeling en zonnige toekomst van de kinderen en het voorkomen van oudervervreemding en ouderverstoting.'

HV Scheidingsladder v2


HerVerbinden2017 v1 Ontm HerVerbinden2017 v1 Symp

Ontmoetingen - Symposia
Het voornemen is om dit onderwerp gedurende het jaar op diverse locaties in het land aan de orde te laten komen en beroepsgroepen ook meer met ervaringsdeskundigen in contact te brengen. Daarbij in een kritische respectvolle dialoog naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren én elkaar te helpen verbeteringen tot stand te brengen in het huidige systeem.
Op deze symposia en ontmoetingen wordt ook ruimte gereserveerd voor (forum)discussie/debat.


Schrijf in op de nieuwsbrief om tijdig op de hoogte te worden gebracht van nieuwe data en locaties van HerVerbinden activiteiten.


LogoWvHerVerbinden2017 350p

Doelgroep:
- Ouders, grootouders en overige betrokkenen uit het sociaal netwerk.
- Beroepsmatig betrokkenen eveneens welkom om ervaringen uit te wisselen!
Na een informatieve inleidende presentatie door Erik van der Waal
samen in gesprek over (vecht)scheidingssituaties, kenmerken, oudervervreemding en ouderverstoting, ervaringen, aanpak, herstelmogelijkheden.
Tijdens de Week van HerVerbinden is het de bedoeling dat er in diverse provincies, middels verschillende activiteiten stilgestaan wordt bij diverse aspecten en de betekenis van de band tussen mensen in het algemeen en kinderen en hun ouders, familie en sociale omgeving in het bijzonder. Neem contact op indien u in eigen gemeente/regio een activiteit in het kader van de Week van HerVerbinden wilt organiseren.


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren


Missie HerVerbinden

HerVerbinden2017 c210p

lees meer..
Delen in uw netwerk wordt op prijs gesteld.

Registreer en ontvang
HerVerbinden Nieuws

join-9-HerVerbinden

Registreer hier en ontvang automatisch nieuwsberichten en activiteiten die georganiseerd worden vanuit HerVerbinden.


Registreer voor nieuwsbrief

 

 

 

Doelgroep: Jeugdhulpverleners/teamleiders, Jeugdbeschermers, Sociale Wijk Teams, Beleidsmakers, Onderzoekers (BJZ, RvdK, Wetenschap), Gezin-/systeem- Therapeuten, BOR, Leerlingenzorg, Huisartsen, Vertrouwenspersonen, Politie, Mediators, Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Zorg Advies Teams Scholen, Mentoren, Politici, Ervaringsdeskundigen, Studenten, ..

reunite-1-HerVerbinden

LinkedIn  
EC van der Waal

 

HV Billboard400px

Lid van: PASG
Internationale studiegroep high conflict divorce / parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo
Voorzitter Parental Alienation Study Group: William Bernet, M.D.
[Professor Emeritus, Department of Psychiatry, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee, USA]


Lid van: EAPAP
European Association of Parental Alienation Practitioners
Trained by Karen Woodall - Family Separation Clinic, London, UK
www.eapap.eu
HerVerbinden nl EAPAP logo


LinkedIn profile:
LinkedIn 100x28px

 

    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2017  HerVerbinden.nl    |   Nederlands Expertisecentrum Hoog-Conflict Scheidingen   |  NEHCS.NL

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04