HerVerbinden

Advies | Training | Lezingen | Expertise Geëscaleerde Scheidingen | Parental Alienation

Advies


ErikvdWaal HerVerbinden

Ik werk vanuit: 20 jr zakelijke ervaring als project en interim manager, persoonlijke ervaringen, specialisatie en studie vanaf 2001 op het gebied van geëscaleerde / hoog conflict / ('vecht') scheidingen, oudervervreemding -parental alienation-, als eigen-kracht coördinator NB (2004-2015), geaccrediteerd opgeleid mediator (2010-2015 register mediator, daarna tot heden als onfhankelijk gespecialiseerd adviseur/mediator), lid internationale studiegroep PASG, Lid EAPAP, trainer, spreker en adviespraktijk HerVerbinden. Particulieren en beroepsmatig betrokkenen kunnen rond dit thema bij mij terecht voor onafhankelijk advies, waarbij ik een meervoudige partijdigheid en een contextuele benadering voorsta, waarbij de menselijke maat en een pragmatische gezond verstand benadering voorop staat.

Erik van der Waal, BSc


Advies particulier HV300 px

Adviesgesprekken, begeleiding, beoordelen van rapportages/beschikkingen/Email/etc., assistentie bij opstellen (concept) verzoekschriften, adviezen, opstellen van een onafhankelijke (contra)expertise.
Naast advies over de ontstane situatie, hoe daarmee om te gaan en de mogelijkheden voor vervolg, span ik me als onafhankelijk zelfstandig adviseur en bemiddelaar op verzoek ook in om te komen tot (beweging in) het herstel van normaal onderling contact en omgang tussen kinderen en hun beide ouders/familie.

Overige activiteiten:
Organisatie van:
HerVerbinden Ontmoetingen: voor ouders/familieleden/betrokkenen.
HerVerbinden Symposia/Lezingen/Trainingen/verdiepende workshops/advies rond dit thema voor: beleidsmakers, mediators, advocaten, rechters, rvk onderzoekers, gezinsvoogden, huisartsen, mentoren, teamleiders, sociaal wijkteamleden, therapeuten, + overige (beroepsmatig) betrokkenen.

Advies m.b.t. Ouderschapsplan – zorgverdeling, (verstoorde) verblijf- / omgangs- regelingen
Hoog conflict ('vecht')-scheidingen / Oudervervreemding (Parental Alienation) / Ouderverstoting
Advies, Case-onderzoek, Coaching, Second opinion / (contra)expertise, Kenmerken – Risico's – Aanpak – Herstel
Bemiddelen bij langdurig verstoorde kind-ouder/familie banden.


Vergoedingen
Na een eerste contact via de email of telefonisch/persoonlijk intake-gesprek (eerste half uur kosteloos), gelden de volgende vergoedingen, afhankelijk van de gewenste ondersteuningsvorm:

Consult Particulieren / Persoonlijke adviesgesprekken

(In Den Bosch, bij u aan huis of andere locatie in overleg, eerste gesprek meestal binnen een week mogelijk, evt. in avond/weekend)

 • Bespreken situatie
 • Bestudering stukken (email/documenten)
 • Visie, Advies

Tarief: € 90,- per uur (incl. btw) + evt reiskostenvergoeding (indien buiten Den Bosch).

On-line-advies Particulieren
Incidenteel :

 • Telefonisch (vervolg) consult   (Nederlands en Engels)

Tarief: € 72,00 per uur (incl. btw) (reactie na tel/email verzoek om contact meestal binnen max. 2 werkdagen)

On-line-advies Particulieren in buitenland

 • Skype-verbinding met HerVerbinden (op afspraak; betaling vooraf)

Tarief: € 90,00 per uur (incl. btw)

Coaching
Gespecialiseerde OuderschapsCoaching bij geëscaleerde ('vecht')scheidingssituaties
(gericht op herstel van omgang kinderen en hun beide ouders/familie)

 • Individuele en gezamenlijke gesprekken ouders en evt. de kinderen / familieleden

Tarief: € 90,- per uur (incl. btw)

Herstelbemiddeling/mediation tussen meerdere partijen/families/netwerken tegelijk:
Tarief: €110,- per uur (incl. btw)

Besloten kring: Informatie&advies middag/avond rond ernstig verstoorde omgangssituaties

 • Speciaal voor ouder + evt nieuwe partner + familieleden + vrienden en overige betrokkenen uit netwerk,
  die hun eigen verhaal rond de kinderen liefst alleen in besloten setting willen vertellen en bespreken en onafhankelijk informatie en advies zoeken.
 • Algemene en specifieke informatie over ernstige conflicten rond scheiding m.b.t. zorg- en verblijf van de kinderen.
 • Informatie over ouderverstoting / 'parental alienation', bespreking ontstane situatie, mogelijkheden hoe verder.
 • Op locatie (door ouder/familie georganiseerd in eigen of door HerVerbinden te organiseren ruimte),

Kosten: Afhankelijk van wensen m.b.t.: locatie, doordeweekse- of weekend-dag, overdag/avond, groepsgrootte.
Neem contact op om mogelijkheden te bespreken.


Maatwerk (tarieven op aanvraag):

 • Case-onderzoek, second opinion en advies (ouders, sociaal netwerk en kindergesprekken) incl. rapportage.
 • Coachingstrajecten particulieren (evt. vergoeding via werkgever / gemeente / zorgverzekeraar)

 

Advies gemeente ea HV300 px


 • Advisering Gemeenten / Instellingen / Professioneel betrokkenen / intercollegiaal
  Beleidsvragen, Supervisie, Case-bespreking, Second opinion - rond thema Hoog conflict / complexe / ('vecht')-scheidingen / Mediation tussen partijen.

 • Ambulante inzet als onafhankelijk bemiddelaar bij geëscaleerde scheidingssituaties
  Op oproepbasis door instellingen (waarmee hiervoor een afspraak is gemaakt) in te huren, om in lastige geëcaleerde / escalerende situaties gesprekken (met ouders / (evt kinderen) / familieleden / netwerk) te voeren / te begeleiden en tot afspraken te komen, die vervolgens ook gemonitord worden.

  Uurtarief
  : €110,- excl. btw excl.reiskosten.
  Werkgebied: Landelijk (Nederland, België)
  Taal: Nederlands, Engels, (andere taal met inzet van Tolk)

 • Trainingen en Lezingen


* Reiskostenvergoeding:

   - Binnen 10km van Den Bosch kostenloos
   - Meer dan 10km van Den Bosch:  €0,60 / km incl. btw (vergoeding kosten + reistijd)
   - Eventuele parkeerkosten

Betalingscondities:

Particulieren:
   - Betalingstermijn: op voorschot / 7 dagen / in overleg
   - Betaling op factuurbasis

Organisaties, gemeenten, beroepsgroepen:
   - Betaling op factuurbasis
   - Betalingstermijn: in overleg / 14 dagen

Bewaren

Bewaren

HV Billboard400px

Lid PASG
Internationale studiegroep high conflict divorce / parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo
Voorzitter Parental Alienation Study Group: William Bernet, M.D.
[Professor Emeritus, Department of Psychiatry, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee, USA]


Lid EAPAP
European Association of Parental Alienation Practitioners
Family Separation Clinic, London, UK
www.eapap.eu
HerVerbinden nl EAPAP logo


LinkedIn profile:
LinkedIn 100x28px

 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2018  HerVerbinden.nl    |   Nederlands Expertisecentrum Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04