HerVerbinden

Advies | Training | Lezingen | Expertise Geëscaleerde Scheidingen | Parental Alienation

Trainingen | Lezingen

HerVerbinden2018 Trainingen
Training / Workshop - Introductie in: 
De dynamiek van Parental Alienation (ouderverstoting),
Herkennen en Aanpakken. Domestic Violence by Proxy


Locatie: Kasteel Maurick, Maurick 3, 5261NA, Vught [route]

Trainer:  E.C. van der Waal, gespecialiseerd Adviseur/bemiddelaar
Incl. koffie/thee/water/schrijfmateriaal
Deelnemers:  max.16

Onderwerpen: Escalerende scheidingen (Scheidingsladder), Ouderschapskwaliteiten, Hechting, Oudervervreemding/Ouderverstoting/'Parental Alienation' rond ('vecht')scheidingen; Sociale isolatie kinderen en sociale buitensluiting ouders - Dynamiek en Kenmerken, Ouder- en Kind signalen, toegepaste intrumenten, Diagnose, Korte- en Lange Termijn effecten bij kinderen en ouders. Aanpak en Herstel vormen en mogelijkheden in de praktijk, Case Aanpak (Assessment > Analyse > Diagnose > Acties: Doen, Interventies)

Doelgroep: Voor alle beroepsmatig betrokkenen die professioneel te maken hebben met vormen van oudersverstoting (Parental Alienation gedrag): Huisartsen & praktijk ondersteuners, (fam) Mediators, KIES coaches, Bijzonder curatoren, Kindbehartigers, School mentoren/IB/MW/ZAT, MW, Sociale Wijk Teams Gemeenten, Therapeuten, Psychiaters, Politie, OvJ, Advocaten, Jeugdbeschermers, Onderzoekers RvdK, Rechters,..

12:30 entree
13:00 Welkom, introductie
13:15 Interactieve presentatie:
          De dynamiek van Parental Alienation (ouderverstoting)
15:00 Pauze
15:20 Interactieve presentatie:
          Herkenning signalen ouder/kind en aanpak.
16:45 Afronding 
17:00 Einde - borrel

Parkeren: Gratis op parkeerplaats naast Kasteel Maurick
Openbaar vervoer: Ca. 15min lopen vanaf station Vught.

Kosten:  €125 excl. btw. p.p.
 


Verdiepingstraining/workshop   Kasteel Maurick, Vught

Geëscaleerde / 'complexe-' / 'vecht'- scheidingen / Ouderverstoting; 'Parental Alienation'

"Aanbevolen voor de professional die na een introductie ook dieper op de materie en zwaardere cases wil ingaan."

  Assessment, Diagnose, Herkennen, Signaleren, Aanpak, Herstel

      Ochtend: De Basis

 • Waar hebben we het over bij 'complexe', 'vecht'scheidingen (begrip van escalatiefasen en -vormen, escalatiefactoren, 'vechtscheidingsladder'). De zwaardere praktijkcases.
 • Ouderschapskwaliteiten, CAPRD, Ziekmakend (pathogenic) ouderschap, ouderverstoting ('parental alienation'), ACE. De gevolgen van stress voor de ontwikkeling van het kind.
 • Het begrip 'Parental Alienation' (oudervervreemding/ouderverstoting) en gebruik ervan nader toegelicht. Verschillen met verwijdering, (ont)hechting; Vormen van sociale isolatie & -buitensluiting.
 • Kenmerken en herkennen van diverse vormen van 'parental alienation' situaties (puur, hybride, mild>matig>ernstig).
 • Herkennen van specifieke houding en gedragingen, patronen en signalen in de (volwassen) omgeving van kinderen die (kunnen) leiden tot oudervervreemding en mogelijke ouderverstoting bij de kinderen. 'Kastelen en ophaalbruggen..'
 • Herkennen van de symptomen die bij kinderen in uitingen en gedrag kunnen worden waargenomen die wijzen op een mogelijk stadium van 'Parental Alienation'. Diagnostische ouder- en kind- signalen rond 'Parental Alienation'.
 • Belangrijkste Risicofactoren in de context en systeem voor escalatie en psych. beschadiging van kinderen, ouder(s)/broers/zussen, in (gescheiden-) (samengestelde-) gezinnen en families.

  Middag: De Verdieping

 • Extra verdieping door inhoudelijke bespreking voorbeeld-case(s).
 • Methoden van aanpak van scheidingssituaties waar CAPRD in de vorm van ouderverstoting 'Parental Alienation' wordt geconstateerd. De belemmeringen. Effectiviteit van aanpak.
 • Toelichting op internationale kennis en ontwikkelingen op gebied van theorie en praktijk; (VS, Canada, Mexico, UK), FSC, PASG, EAPAP.
 • Mogelijkheden tot herstel van verstoorde kind-ouder band. Inzicht in benodigde aanpak en interventies.
 • Procesverbetereing; Efficiëntere en Effectievere aanpak.
 • Juridische en sociaal-maatschappelijke aspecten.

Doelgroep:
Speciaal voor beroepsmatig betrokkenen die met situaties rond hoog-conflict 'vecht'scheidingen en ouderverstoting werken en dieper op de materie willen ingaan:

 • Teamleiders, Gedragsdeskundigen, Gezinsvoogden, Jeugdzorg en Jeugdbescherming
 • Onderzoekers en Gedragsdeskundigen  Raad voor de Kinderbescherming
 • (Familie) Mediators / Bijzonder curators familierecht / Kindbehartigers
 • Advocaten / Rechters civiel/familie-/straf-recht
 • Politiefunctionarissen beleid en civiele/familie zaken
 • Gemeenten: Leden Sociale Wijk Teams, Gezinscoaches, CJG
 • Schoolartsen / maatschappelijk werkers / leerkrachten / Zorg advies teams ? IB
 • Huisartsen, (systeem)therapeuten, orthopedagogen, psychologen, psychiaters
 • Mentoren / Docenten / Basis en Middelbaar onderwijs / Studenten MW/SPS
 • Overige relevante beroepsgroepen en organisaties

 

HV KasteelMaurick Vught

Trainingsdata
21 november 2017 - voltooid
12 oktober 2017 - voltooid

Nieuwe trainingsdatum (Vught, Kasteel Maurick): Nog nader te bepalen
(ook op verzoek bij groep van min. 6 pers).

Locatie:    Kasteel Maurick, Maurick 3, 5261NA, Vught [route]
Parkeren: Gratis op parkeerplaats naast Kasteel Maurick
Openbaar vervoer: Ca. 15min lopen vanaf station Vught.
     
Tijd:          Entree 9:30u Aanvang 10:00u Einde 16:30u


                 10:00  De Basis
                 11:15 
pauze
                 12:30 
Lunch + wandeling rond Kasteel Maurick
                 13:30  De Verdieping
                 15:00 
pauze
                 16:30 
Borrel

Trainer:     E.C. van der Waal, gespecialiseerd adviseur, mediator, lid internationale PASG en EAPAP.

Kosten:    € 195,- excl. btw. pp
(incl. koffie, thee, Lunch, Schrijfmateriaal, Handout na afloop per email)

Trainingsdata in overleg (eventueel andere locatie en in-house training) mogelijk, min. groep van 6 personen.
Tijdige reservering gewenst.


HerVerbinden2018 Lezingen
Titel: 'Kastelen en ophaalbruggen..'

Kenmerken en praktijk van geëscaleerde / 'complexe-' / 'vecht'- scheidingen

De onderwerpen die ook in de workshop aan de orde komen worden in deze lezing inhoudelijk kort toegelicht.

Duur lezing:  ca. 1-1,5 uur (ook mogelijk als programma-onderdeel eigen congres, symposium/studiedag)
Locatie, datum en aanvangstijd:  in overleg, overdag / 's-avonds / weekend
Kosten:  op aanvraag (mede afhankelijk van situatie, locatie/dag/tijd, specifieke wensen)


 

 

HV Billboard400px

Lid PASG
Internationale studiegroep high conflict divorce / parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo
Voorzitter Parental Alienation Study Group: William Bernet, M.D.
[Professor Emeritus, Department of Psychiatry, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee, USA]


Lid EAPAP
European Association of Parental Alienation Practitioners
Family Separation Clinic, London, UK
www.eapap.eu
HerVerbinden nl EAPAP logo


LinkedIn profile:
LinkedIn 100x28px

 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2018  HerVerbinden.nl    |   Nederlands Expertisecentrum Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04