Columns

Mentale ruimte maken richting HerVerbinden

HerVerbinden Face2Face 400p

Daar waar erkend wordt dat ieder mens van nature eigenschappen, kwaliteiten en onvermogens heeft; dat een ieder in het leven andere voorbeelden en ervaringen heeft gehad, zowel goede en minder goede en die ook niet allemaal zelf heeft kunnen uitkiezen;

daar waar mensen (voormalige partners) elkaar tijdens of na een rumoerige scheiding weer als mens gaan zien, elkaar weer in de ogen durven kijken en van elkaar begrijpen en accepteren dat ze wellicht sommige inzichten missen, sommige dingen niet begrijpen, nooit geleerd hebben gekregen, ook al hadden ze dit graag gewild;

daar waar verwijten aan een ander plaats maakt voor zelf-onderzoek naar wat er eigenlijk van de ander verlangd wordt.. en wat de ander nodig heeft om aan deze eigen verlangens tegemoet te komen.

Elkaars mogelijkheden en beperkingen als mens en ouders daarbij te overdenken en deze taak en verantwoordelijkheid niet bij de kinderen te leggen; daar waar het inzicht ontstaat dat om die verlangens te realiseren, het soms nodig is om, in plaats van te verwijten dat de ander iets niet kan of doet, te bekijken hoe de ander daarbij te kunnen helpen..

 

Erik van der Waal

¬© 2018  HerVerbinden