HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

Normaliseren: breng onthechte kinderen s.v.p. (terug) in het normale leven

HV Samenleven thuis

Elke afwijkende sociale omgeving waarin kinderen worden gebracht (terwijl er normale opties bij een ouder en/of familieleden/sociale omgeving beschikbaar zijn), is mijns inziens onnodig én vooral contra-productief in het herstel van de band en het hechtingsproces tussen een kind en een ouder (+fam/sociale omgeving), die voor langere tijd sociaal van elkaar geïsoleerd en buitengesloten zijn geweest.

Kinderen, die geen enkele kans krijgen om op een normale manier een leven te hebben met hun beide ouders, omdat één van de ouders sociaal buitengesloten wordt van deze kinderen. Niet zelden in de periode tijdens of na een scheiding van de ouders. Dit kan maanden tot vele jaren aan de orde zijn, terwijl de buitengesloten ouder gewoon voor de kinderen beschikbaar is en de ruimte, middelen en mogelijkheden heeft om ook op een normale manier met de kinderen een dagelijks leven te leiden.

Het moet snel afgebouwd worden, stoppen, dat deze kinderen op een onnatuurlijke, voor het kind onbekende plek, in een kantoor van Jeugdzorg, of jeugdbescherming of andere instelling, enkele uurtjes per week (of zelfs per twee weken of maand) 'contact' mogen hebben met hun buitengesloten ouder. Op deze manier verwordt de GI tot een verlengstuk van het gedrag van de ouder die maanden tot jaren de andere ouder actief heeft buitengesloten. Het kind ervaart een onbekende plek en dito omgeving waar geen enkele eerdere associatie mee bestaat, waarin (een eerste aantal) contacten met deze buitengesloten ouder georganiseerd worden. Ook voor de ouder in kwestie is het een vreemde, kunstmatige, en daardoor spanningsvolle omgeving waar eigen regie als ouder over de omgeving ontnomen is. Ook daar is het kind niet bij gebaat.

Waarom doen we dit zo? Als we het kind voorop zouden stellen, zouden we als beroepsmatig betrokkenen niet ons eigen werkschema, ons eigen kantoor, onze eigen (werk)agenda, onze werktijden, als uitgangspunt nemen. Dan zouden we werkelijk kijken naar wat voor een kind goed is, waar het kind thuis hoort, waar het terug mee in contact gebracht moet worden: de normale leefomgeving van en voor het kind.

Jeugdbeschermers én rechters zouden uit hun niet zelden nogal krampachtige en beperkende 'beschermende' gedachten moeten komen om vooral een slepend proces van oudervervreemding / ouderverstoting te doen stoppen en ten goede te keren. (Internationaal wordt dit beschreven als 'parental alienation' gedrag), een proces van oudervervreemding / ouderverstoting / ouderonthechting, zoals inmiddels ook wordt erkend door de Landelijke organisatie van de Raad voor de Kinderbescherming.

Kinderen horen zich (weer) te hechten aan de eigen omgeving, de eigen sociale kring en de eigen fysieke woonomgeving(en) bij beide ouders, dus niet aan een kantoor of andere vreemde omgeving, waar het kind verder geen enkele band mee heeft of enige hechting aan hoeft te ontwikkelen, in tegendeel.

family mf2k600px

Hechten ontstaat door vele uren/dagen/weken/maanden/jaren direct contact te hebben en met regelmaat te verblijven in de omgeving waaraan gehecht moet worden. De associaties met alle gebeurtenissen die in die tijd worden ervaren en gezamenlijk worden beleefd, samen met alle sensorische informatie (beelden, geluiden, geuren, smaken, etc.), patronen en interacties, verankeren in het geheugen van het kind. Dát is waar hechting concreet uit voortkomt en uit bestaat, ervaringen en herinneringen.

Een gevoel van je als kind 'thuis' te voelen, zowel 'thuis' bij je vader als 'thuis' bij je moeder, ontstaat door daar ook werkelijk regelmatig fysiek te zijn en samen met die ouder het normale leven te leven, in de breedste zin van hoe het (dagelijks) leven er uit ziet in beide omgevingen, inclusief de verschillen en alle sociale rituelen die daar gedurende het hele jaar bij horen.

 

Erik van der Waal

HerVerbinden

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69