HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

We zullen doorgaan

RamsesShaffy1975we zullen doorgaan

De enorme betekenis en liefde van de meeste oude(re) mensen, voor hun kinderen, kleinkinderen, familieleden en vele anderen, hun (levens) ervaringen, hun verhalen, hun overzicht, hun diverse kennis en voorbeelden, worden nogal eens teveel voor lief genomen, soms zelfs als onbetekenend volledig terzijde geschoven, terwijl ze een waardevolle schat voor ons zijn, waar we zoveel van kunnen leren; van deze zeer waardevolle schatten in en van onze samenleving, die tot het einde alle respect, aandacht en onze warmte, liefde en dankbaarheid waard zijn en ongevraagd zouden moeten blijven ontvangen, én daarna..

Laten we vooral leren van de omstandigheden en een veel meer ouderen-inclusieve samenleving nastreven, en daarbij meer onderlinge zorg (helpen) organiseren, in plaats van ouderen teveel sociaal te isoleren en buiten een normaal maatschappelijk leven met en onder de overige mensen te plaatsen. Leven is zoveel veel meer dan iemand in leven houden.
Laten we veel anders HerVerbinden, in een veel breder perspectief.

We zúllen doorgaan..

https://lnkd.in/dfgxDa4 

#ouderen #ouders #kinderen #inclusief #herverbinden #verbinding #herstel #ouderenzorg #wezullendoorgaan #ramsesshaffy #liefde

© 2020 - HerVerbinden - Erik van der Waal  - 19 april 2020

 

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


EAPAP
European Association of Parental Alienation Practitioners
Family Separation Clinic, London, UK
www.eapap.eu
HerVerbinden nl EAPAP logo


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2020  HerVerbinden.nl    |   Nederlands Expertisecentrum Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69