Columns

Aanwezigheid en diversiteit van moeder- én vader- rol/eigenschappen essentieel voor ontwikkeling kinderen

Het onderwerp van onbalans in mannelijke invloed op kinderen in hun ontwikkeling, waar Martine Delfos opnieuw aandacht voor vraagt en op een heel duidelijke wijze verwoord (in artikel van Jan de Graaf -Bron:Captise-  Lees), mag wel weer wat hoger op de maatschappelijke agenda als het gaat om de ontwikkeling van kinderen.

Laten we er aan werken dat kinderen in hun ontwikkeling, met name in de eerste 12 jaar (peutergroep/kleutergroep/basisschool), met meer diversiteit (vrouw/man rol-voorbeelden/invloeden) in aanraking komen.

Dat we inzien hoe belangrijk het is om belangrijke hechtingsfiguren (bijv. beide ouders en familieleden) -ook na een scheiding- beschikbaar te houden in het leven van het opgroeiende kind. Langdurige afwezigheid (=onbeschikbaarheid) is funest voor de veilige hechting en band die kinderen nodig hebben.
Creëer voor kinderen daarom de mogelijkheden tot het behouden van en verder kúnnen opbouwen en onderhouden van deze veilige hechting (met ouders en familie) en basis voor een gebalanceerde sociaal-emotionele en identiteits- ontwikkeling.

De organisatie van het leven en de structuur voor kinderen zijn primair taken voor de volwassenen rond de kinderen. Dat zijn ouders, familie/netwerk, buurt, gemeenten, overheid (jeugdinstellingen/organisaties, politiek).

 

13 juni 2015 - © Erik van der Waal - HerVerbinden.nl