HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

Handelingsverlegenheid van professionals bij 'vecht'scheidingen en ouderverstoting

handelingsverlegen

De handelingsverlegenheid van professionals bij 'vecht'scheidingen (en hierbij vaak aan de orde zijnde oudervervreemding/ouderverstoting) is onderzocht en komt nog veel voor. Het niet (h)erkennen van de ernst van de situatie voor de kinderen in kwestie (en ook ouders/familie) (emotionele mishandeling) is daarom helaas aan de orde van de dag.
Het taboe om eigen handelingsverlegenheid te bespreken en aan elkaar toe te geven is wijd verbreid. Het heeft echter wel de nodige consequenties, vooral voor betrokken kinderen en hun ouder(s) en familie.
Dit leidt vaak tot slepende en schrijnende kind-(en ouder) beschadigende situaties, waarbij kinderen en een uitwonende ouder langdurig van elkaar geisoleerd worden. Dit zijn al familiedrama's op zich, ook zonder dat er doden vallen.. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten en een taak van jeugdbescherming om kinderen tegen deze vormen van kindermishandeling te beschermen en bij constatering van zwaar emotioneel kindermisbruik in te grijpen. Dit vergt naast extra inhoudelijke kennis en vaardigheden een herstelgericht ingrijpen en handelen.

Om het gebrek aan diagnostische kennis en bijbehorende handelingsverlegenheid te verminderen is educatie: uitbreiding van de kennis van de professionals (in wording) over dit thema met beschikbare actuele informatie op dit gebied, een belangrijke eerste stap.

Volg zelf en/of laat uw medewerkers trainingen volgen en lees om uw professionaliteit op peil te brengen o.a.:

Het recente baanbrekende werk van Craig Childress Ph.D.
(samengevat in zijn boek Foundations, mei 2015):
Volledige klinische analyse en diagnostiek van parental alienation.

(Een op hechtingstheorie gebaseerd model voor parental alienation, volledig op basis van in DSM-V erkende pathologie.)

meer relevante boeken, artikelen en informatie van de volgende bekende auteurs op dit gebied:
Dr. Richard Warshak
Amy Baker Ph.D.
Douglas Darnall Ph.D.
Karen Woodall

Deze al jaren beschikbare informatie biedt een goed inzicht in de achterliggende theorie, mogelijke oorzaken en dynamiek van vormen van emotionele kindermishandeling zoals die bij 'vecht'scheidingen regelmatig aan de orde zijn; zoals met name oudervervreemding en ouderverstoting (parental alienation).

Onderzoekers Sociaal Psychologen Jennifer Jill Harman en Zeynep Biringen van de Colorado state university, hebben onlangs een onderzoek gedaan waarin parental alienation vanuit de sociale psychologie als een opvallend sociaal-maatschappelijk probleem wordt blootgelegd/gere-framed: Lees hun boek met bevindingen [When parents act badly]

Geen tijd om het allemaal te lezen?
Wel de mogelijkheid om hier een aantal uren (samen met collega's) voor uit te trekken?
Laat het u uitleggen in een lezing en/of interactieve masterclass/training/workshop

Neem hiervoor contact op met HerVerbinden.

© Erik van der Waal - HerVerbinden.nl  - 19 januari 2016

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69