HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

Wereldwijde aandacht voor Parental Alienation (oudervervreemding)

Elke 25ste april wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan een ernstige vorm van emotionele kindermishandeling: 'Parental Alienation' (oudervervreemding/ouderverstoting).
Situaties waarbij kinderen, met name tijdens en na een hoog conflictueuze scheiding, door een ouder bewust van de andere ouder weggehouden worden en steeds meer sociaal geïsoleerd raken van deze ouder en familie en sociaal netwerk. Zowel voor de kinderen als de sociaal buitengesloten ouder, die vòòr de scheiding nog een (hele) goede band hadden, is dit meestal traumatisch.
Kinderen worden hierbij zodanig gemanipuleerd dat ze (uit emotioneel zelfbehoud) gedwongen worden de ouder die ze nauwelijks meer te zien of te horen krijgen óók te 'verstoten'. Dezelfde verstotende houding aan te (moeten) nemen, als gevolg van de overmacht van de ouder waar het kind volledig van afhankelijk is in het dagelijks leven.

De sociale buitensluiting van de andere ouder gaat ver en is vaak meedogenloos. Het 'eigen' nieuwe leven na de scheiding staat voor deze ouder (en mogelijk ook de nieuwe partner) voorop. De 'ex' moet uit dit nieuwe leven worden verwijderd, óók als ouder..
Belangrijke sociale gebeurtenissen worden gesaboteerd of gaan niet meer door: zoals samen eten, feest- en verjaardagen van ouders, grootouders  en familieleden, bezoeken sportclubs, afzwemmen, optredens op school / andere hobbies,... tot volledig stoppen van de omgang. Diverse scenario's zijn mogelijk.

De manipulatie van de ouder strekt verder dan het kind. Ook eigen omgeving, huisartsen, therapeuten, jeugdbeschermers, raadsonderzoekers, mediators, advocaten, rechters, e.a. beroepsmatig betrokkenen worden vaak gemanipuleerd en om de tuin geleid: net als het kind worden ze als 'instrument' gebruikt, om de vervreemding (en de 'eigen' weerstand tegen de andere ouder) van de kinderen verder te laten groeien..
Helaas is bij vele beroepsgroepen in de opleiding de kennis over de dynamiek (en kenmerken) van parental alienation nog ver onder de maat of zelfs nog geheel afwezig. Dit leidt in de praktijk tot langslepende schrijnende familiedrama's: kinderen die vele maanden tot jaren hun eerder geliefde ouder 'kwijt' zijn.. De sociaal buitengesloten ouder (en familie/sociaal netwerk), die wanhopig tracht deze band met het eigen kind (of kleinkind) weer te herstellen.. geen gehoor krijgt, tegen muren van onbegrip oploopt. Adviezen om naar de rechtbank te stappen leiden regelmatig tot zwaar frustrerende procedures en trajecten, enz. die nauwelijks een oplossing bieden, extra polariserend werken en de emotionele schade bij kind(eren) en buitengesloten ouder vergroten. Voor deze categorie kinderen en ouders, die sociaal uit elkaar worden gerukt, moet een andere aanpak komen.

De focus moet primair komen te liggen op degene (de ouder / verzorgers) die de belemmeringen opwerpt, de isolatie uitvoert, die de kinderen emotioneel in de eigen klem houdt, die de kinderen de liefde van de andere ouder en familieleden/sociaal netwerk ontneemt, die de kinderen (en de andere ouder) psychisch mishandelt.

Parental Alienation is een vorm van Ziekmakend Ouderschap (pathogenic parenting) - lees column

Dr. C.A. Childress presenteert zijn onderzoekswerk op het gebied van Parental Alienation, zoals hij die in de laatste jaren heeft verricht en in zijn boek Foundations (2015) heeft vastgelegd, op het Parental Alienation Symposium dat hierover in Dallas Texas op 29 april werd gehouden:
Parental Alienation Symposium 2017: Solutions for Professionals and Families


** [1 Mei 2017 toegevoegde presentatie bestanden]
    Hier te downloaden in pdf > Keynote presentatie v1-1  & Therapist Solutions v1-1


HerVerbinden adviseert particulieren en beroepsmatig betrokkenen en geeft lezingen, workshops en trainingen, waarin ook de bevindingen van Dr. C.A.Childress zijn verwerkt.


© 2017 HerVerbinden - Erik van der Waal

 

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69