HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

AdviesErikvdWaal HerVerbinden

Na een life changing event (ruim negen jaar persoonlijke ervaring met een proces van 'parental alienation' vanaf 2001) heb ik me gespecialiseerd op het gebied van (geëscaleerde / hoog conflict / 'vecht') scheidingen, valse beschuldigingen, het proces van oudervervreemding / ouderverstoting (parental alienation) en gerelateerd gedrag. Dit vanuit een analytische en pragmatische instelling, hiertoe opgeleid en getraind gedurende 20 jaar: scholing, bedrijfservaring en als zelfstandig interim project- en verander-manager. Van 2004-2015 Eigen-kracht coördinator in Noord Brabant, in 2010 Geaccrediteerde opleiding tot Mediator (tot 2015 werkzaam als register mediator). Relevante trainingen, symposia en congressen. Lid van de internationale parental alienation studiegroep PASG.info, Betrokken bij ontwikkelingen binnen de Europese associatie van specialisten op het gebied van parental alienation gedrag en aanpak EAPAP.eu.

Met deze achtergrond werk ik al vele jaren als onfhankelijk gespecialiseerd adviseur/mediator/trainer. Ik doe dit met grote motivatie en veelal naar tevredenheid van de velen die mij inmiddels om advies en/of ondersteuning hebben gevraagd, zowel particulieren als beroepsmatig betrokkenen. Beiden kunnen bij mij terecht voor onafhankelijk advies, ondersteuning of training, waarbij ik een meervoudige partijdigheid en een contextuele benadering voorsta, waarbij de menselijke maat en een pragmatische gezond verstand- en doe- mentaliteit voorop staan.

Erik van der Waal, BSc  -  Contactgegevens - 06-22408017 


Advies particulier HV300 px

 • Algemene adviesgesprekken, begeleiding, opstellen/bijstellen ouderschapsplannen, zorgverdeling,
 • Bij escalatie: (verstoorde) verblijf- / omgangs- regelingen, Onderzoek/Assessment Oudervervreemding / Ouderverstoting (Parental Alienation gedrag)
 • Beoordelen van rapportages / beschikkingen/Email/etc., assistentie bij opstellen (concept) verzoekschriften, adviezen, onafhankelijke second opinion, (contra)expertise, visie / advies.
 • Naast advies over de ontstane situatie, hoe daarmee om te gaan en de mogelijkheden voor vervolg, span ik me als onafhankelijk zelfstandig adviseur en bemiddelaar op verzoek ook in om te komen tot (beweging in) het herstel van normaal onderling contact en omgang tussen kinderen en hun beide ouders/familie bij (langdurig) verstoorde omgang.


TARIEVEN 2019
Na eerste contacten via email of telefonisch / persoonlijk intake-gesprek, (eerste half uur kosteloos), gelden de volgende vergoedingen, afhankelijk van de gewenste ondersteuningsvorm:
(reactie na tel/email bericht / contactverzoek meestal binnen max. 2 werkdagen)

Consult Particulieren:
Persoonlijk
/ Telefonisch / Skype (talen: Nederlands, Engels)

(In Den Bosch, bij u aan huis of andere locatie in overleg, eerste gesprek meestal binnen een week mogelijk, evt. in avond/weekend)

 • Bespreken situatie
 • Bestudering stukken (email/documenten)
 • Visie, Advies

Tarief: € 96,- per uur (incl. btw) + evt reiskostenvergoeding (indien buiten Den Bosch).

 • Consulten op afspraak. Betaling op voorschotfactuur-basis.

Coaching
Gespecialiseerde OuderschapsCoaching bij geëscaleerde ('vecht')scheidingssituaties
(gericht op herstel van omgang kinderen en hun beide ouders/familie)

 • Individuele en gezamenlijke gesprekken ouders en evt. de kinderen, partners, familieleden,..

Tarief: € 96,- per uur (incl. btw)

Herstelbemiddeling/mediation tussen meerdere partijen/families/netwerken tegelijk:
Tarief: €120,- per uur (incl. btw)

Besloten kring: Informatie&advies middag/avond rond ernstig verstoorde omgangssituaties

 • Speciaal voor ouder + evt nieuwe partner + familieleden + vrienden en overige betrokkenen uit netwerk,
  die hun eigen verhaal rond de kinderen liefst alleen in besloten setting willen vertellen en bespreken en onafhankelijk informatie en advies zoeken.
 • Algemene en specifieke informatie over ernstige conflicten rond scheiding m.b.t. zorg- en verblijf van de kinderen.
 • Informatie over ouderverstoting / 'parental alienation', bespreking ontstane situatie, mogelijkheden hoe verder.
 • Op locatie (door ouder/familie georganiseerd in eigen of door HerVerbinden te organiseren ruimte),

Kosten: Afhankelijk van wensen m.b.t.: locatie, doordeweekse- of weekend-dag, overdag/avond, groepsgrootte.
Neem contact op om mogelijkheden te bespreken.


Maatwerk (tarieven op aanvraag):

 • Case-onderzoek, second opinion en advies (ouders, sociaal netwerk en kindergesprekken) incl. rapportage.
 • Coachingstrajecten particulieren

 

Advies gemeente ea HV300 px


 • Advisering Gemeenten / Instellingen / Professioneel betrokkenen / intercollegiaal
  Beleidsvragen, Supervisie, Case-bespreking, Second opinion als extern deskundige-
  Ondersteuning bij geëscaleerde / complexe- / -scheidingen, Mediation tussen partijen.

 • Ambulante inzet als onafhankelijk bemiddelaar bij geëscaleerde scheidingssituaties
  Op oproepbasis door instellingen (waarmee hiervoor een afspraak is/wordt gemaakt) in te huren, om in lastige geëcaleerde / escalerende situaties gesprekken (met ouders / (evt kinderen) / familieleden / netwerk) te voeren / te begeleiden en tot afspraken te komen, die vervolgens ook gemonitord worden.

  Uurtarief
  : €120,- excl. btw excl.reiskosten.
  Werkgebied: Landelijk (Nederland, België)
  Taal: Nederlands, Engels, (andere taal met inzet van Tolk)

 • HerVerbinden Academie: Trainingen / Workshops / Symposia / Lezingen / Advies rond dit thema
  Voor: beleidsmakers, mediators, advocaten, rechters, rvk onderzoekers, gezinsvoogden, huisartsen, mentoren, teamleiders, sociaal wijkteamleden, therapeuten, + overige (beroepsmatig) betrokkenen.

 • Trainingen en Lezingen


* Reiskostenvergoeding:

   - Binnen 10km van Den Bosch kostenloos
   - Meer dan 10km van Den Bosch:  €0,66 / km [incl. btw] (vergoeding kosten + reistijd)
   - Eventuele parkeerkosten

Betalingscondities:

Particulieren:
   - Betaling: op (voorschot) factuurbasis
   - Betalingstermijn: Voorafgaande aan consult / in overleg

Organisaties, gemeenten, beroepsgroepen:
   - Betaling op factuurbasis
   - Betalingstermijn: in overleg  / 14 / 30 dagen

Bewaren

Bewaren

HV Billboard400px

Lid PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo
Voorzitter Parental Alienation Study Group: William Bernet, M.D.
[Professor Emeritus, Department of Psychiatry, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee, USA]


Lid EAPAP
European Association of Parental Alienation Practitioners
Family Separation Clinic, London, UK
www.eapap.eu
HerVerbinden nl EAPAP logo


LinkedIn profile:
LinkedIn 100x28px

 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2019  HerVerbinden.nl    |   Nederlands Expertisecentrum Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 09079665 35 BTW: NL075516202B04