HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

DEELNAME

Er kan in Nederland op diverse niveaus nog veel verbeterd worden (zowel qua maatschappelijke / politieke acceptatie/tolerantie, als in aanpak, organisatie, educatie, professionaliteit, uitvoering).

Het zou geweldig zijn als ook u deze campagne ondersteunt en op uw eigen manier binnen uw eigen privé-/werkomgeving hiervoor zal inzetten.

“Na door eigen ervaring vanaf 2001 actief bij de thema's valse beschuldigingen, oudervervreemding en ouderverstoting betrokken te zijn geraakt en bij velen gezien en geleerd te hebben hoe het er in het Nederlandse 'systeem' op dit gebied aan toegaat, ook sinds 2010 binnen mijn praktijk als mediator en adviseur, is het me duidelijk geworden dat het de hoogste tijd is om hiervoor een brede maatschappelijke discussie en campagne te voeren om daadwerkelijk structurele veranderingen te bewerkstelligen. Het roer moet om: dat zijn we aan de kinderen en hun welwillende ouders (+familieleden+sociaal netwerk) verplicht.”

Er zijn serieuze initiatieven gaande. Dat geeft hoop en perspectief. Vele betrokkenen, zowel ouders en hun sociale omgeving als beroepsgroepen, zoeken naar antwoorden op hun vragen hoe met de vaak complexe situaties rond vechtscheidingen en ouderverstoting om te gaan.
Laten we daarom vooral goed naar elkaar luisteren; ervaringsdeskundigen en beroepsmatig betrokkenen. Dit verbinden met kennis en ervaringen uit de wetenschap en de dagelijkse praktijk, om elkaar zo te helpen antwoorden te vinden en verbeteringen in gang te zetten, voor een zonnige toekomst.
join-1-HerVerbinden

De grote lijnen is één, de verdere uitwerking is twee; daarom zoek ik de hulp en medewerking van goede en gemotiveerde mensen en organisaties, ook welwillende ouders die uit eigen ervaring kennis hebben van hoe het er op dit vlak in Nederland aan toe gaat én daarbij een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren. Liefst met bepaalde persoonlijke en professioneel zakelijke competenties (en die wellicht ook bereid zijn om hun zakelijk/persoonlijk netwerk te benaderen om deze campagne te ondersteunen en daarmee ook snel breed bekend te krijgen en meer draagvlak te genereren).

Help me alstublieft van deze campagne een succes te maken, ik kan dit zeker niet alleen. Zoek verbinding en deel de informatie met uw omgeving, maak het bespreekbaar in uw persoonlijke én zakelijke netwerk, locale politiek en media-redacties, enz. !

Dit moet een meer landelijke beweging en media-aandacht teweeg brengen en daarmee óók de politiek overtuigen dat er vele zaken écht anders moeten worden georganiseerd om er voor iedereen een meer leefbare samenleving van te maken, vooral ook voor deze kinderen, waarvan hun welwillende ouders, grootouders en overige familieleden een wederzijds en integraal onderdeel van hun leven behoren te zijn.

Kijk alstublieft wat u binnen uw (locale) mogelijkheden en invloedssfeer kunt doen: financieel (gift), informeren en verspreiden van informatie, organisatorisch, inhoudelijk, enz. Bij voorbaat dank voor uw inzet en ondersteuning! Het is mijn missie hier op diverse niveaus maatschappelijke verbeteringen in te helpen bewerkstelligen en daartoe ben ik dagelijk met dit thema actief. Dat is niet altijd even makkelijk gezien de ook aanwezige weerstanden en vergt daarom veel energie, tijd en volharding.. Ook uw steun hierin is daarom van grote waarde. 

ErikvdWaal

Erik van der Waal

HerVerbinden

 
                    unite-3-HerVerbindenHerVerbinden-logo-v1-geel-r

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69