HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Ontmoetingen

 HerVerbinden2020 Ontmoetingen

Motto: In gesprek leren van elkaars ervaringen

Volgende datum:   Najaar 2021: Nog te bepalen  

[13:30u inloop Aanvang !4:00u Einde ca 17:30u Kasteel Maurick - Vught]

Omdat we weten dat er bij vele gescheiden of scheidende ouders (en personen uit hun directe omgeving), behoefte bestaat om over ('vecht')scheiding, oudervervreemding / ouderverstoting te leren en te praten, organiseert HerVerbinden gelegenheden om samen met deze ervaringsdeskundigen diverse aspecten rond deze thema's te bespreken.

Vorm van de ontmoeting: Inleidende informatieve presentatie, gevolgd door gesprek/discussie & reflectie.
Afhankelijk van het aantal deelnemers worden één of enkele groepen gevormd.
Dit alles onder (bege)leiding en aanwezigheid van professionele adviseur/mediator en evt genodigden.

Uitgangspunten:
In respectvolle, kritische dialoog naar elkaar luisteren én van elkaar leren om uit te zoeken wat werkt en wat niet, hoofdknelpunten identificeren, gedrag van ouders en kinderen, rol van betrokkenen, rol beroepsmatig betrokkenen.

Doel: Klankbord met andere ervaringsdeskundigen; eigen en gezamenlijk gedachten vormen, horen wat niet werkt en wat wel en waar behoefte aan bestaat, over voorstellen voor een betere aanpak van deze situaties.

Doelgroep:
Ouders, evt nieuwe partners, grootouders (waarbij het wederzijds contact van de kinderen / kleinkinderen met hen door een scheiding verstoord of verbroken is geraakt), Familieleden, betrokkenen en geïnteresseerden uit eigen netwerk en daarbuiten. Ook beroepsmatig betrokkenen en studenten worden uitgenodigd voor deelname; om wederzijds ervaringen te delen.

Programma

Informatieve opening / presentatie - Erik van der Waal


Doel: Herkennen, uitwisselen ervaringen ervaringsdeskundigen in situaties waar een geëscaleerde scheiding en mogelijk ook oudervervreemding/ouderverstoting aan de orde is, van elkaar leren.
Doelgroep: Ouders (+evt nieuwe partners), grootouders, familieleden, overige geïnteresseerden, studenten en beroepsmatig betrokkenen

Locatie: Kasteel Maurick, Maurick 3, 5261NA Vught, NB

Entree 13:30u aanvang 14:00u - ca. 17:30
Bereikbaarheid auto: Gratis parkeren bij het kasteel
Trein: ca 20 min lopen van station Vught


Kosten: €55,- pp incl. btw. en koffie/thee/water
- factuur wordt na aanmelding toegezonden. 


(Schrijf in op de nieuwsbrief om overige aankondigingen te ontvangen)

  HV KasteelMaurick Vught

 


LogoWvHerVerbinden2020 350p
Herverbinden
Presentaties / Workshops (op verzoek en in overleg):

Herverbinden  Presentatie / Workshop 'Escalerende Scheidingen in de praktijk..'

Verdieping kennis oudervervreemding - Diagnose - Herstel - Uitwisseling ervaringen

Kenmerken, Signalen, (H)erkennen signalen van emotionele kindermishandeling rond scheiding, Sociale isolatie kinderen en sociale buitensluiting ouders: Oudervervreemding / Ouderverstoting / Attachment Based - Parental Alienation gedrag, Diagnose, Korte en lange termijn effecten bij ouders en kinderen, Ervaringen uit de praktijk, Aanpak.
Doelgroep: (aankomend) Professionals - Therapeuten, Schoolmaatschappelijk werkers, Huisartsen, Leden Sociale Wijkteams, Mediators, Advocaten, Studenten, en overige beroepsmatig betrokkenen.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.TERUGBLIK

HerVerbinden2020 Ontmoetingen

 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (niet ivm maatregelen) - Kasteel Maurick, Vught

 

HV Ontmoeting KasteelMaurick  

HV KM LocatieVught

 

HerVerbinden2015 v1 Ontm 

HerVerbinden 20151123 HVO 151126DenBosch

 


HerVerbinden2015 v1 Symp

Motto: Informatie en samen verder op zoek

We zoeken zelf én samen -op meerdere niveaus- naar werkbare methoden en realiseerbare aanpak m.b.t. problematiek rond (vecht)scheidingen en om o.a. de ruimte die er in het huidige systeem bestaat voor (moedwillige) oudervervreemding en ouderverstoting in te dammen en te minimaliseren.

Er is daarvoor ook een brede maatschappelijke mentaliteitsverandering nodig om te komen tot een nieuwe werkelijkheid van een maatschappij die de fenomenen oudervervreemding en ouderverstoting als onacceptabel ziet en daarop maatregelen heeft getroffen.

Door HerVerbinden wordt ook aan deze mentaliteitsverandering gewerkt:

  • Door actief te zijn en hierover informatie te delen met en via (social) media, eigen netwerken, redacties,
  • Organiseren van congressen, symposia en ontmoetingen rond dit thema,
  • Overleg met beroepsmatig betrokkenen en hierin onze ervaringen te delen.

  • Doelgroep Congressen / Symposia:
    Jeugdhulpverleners/teamleiders, Jeugdbeschermers, Beleidsmakers, Onderzoekers (BJZ, RvdK, Wetenschap), Gezin-/systeem- Therapeuten, Leerlingenzorg, Huisartsen, Mediators, Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Politici, Ervaringsdeskundigen, Studenten, ..

HerVerbinden2014 v7 Sym8 HerVerbinden2014 v7 Ontm8

Op 26 november vond in 's-Hertogenbosch een leerzame en inspirerende middag plaats rond het thema vechtscheidingen, met na de inleidende lezingen van Erik van der Waal en Chantal Craamer, uitwisseling van kennis uit de praktijk met ervaringen van alle aanwezigen uit de doelgroep.

HerVerbinden Symposium 26 nov 2014
'Vechtscheidingen in de praktijk'

Herkennen Kenmerken, Risicofactoren, Valkuilen, Aanpak?

Doelgroep: Speciaal voor beroepsmatig betrokkenen (Jeugdhulpverleners/ teamleiders, wijkteams CJG, Jeugdbeschermers, Beleidsmakers, Gezin-/systeem- Therapeuten, Leerlingenzorg, Zorg Advies Teams, Huisartsen, Politie, Mediators, Advocaten, Rechters, Leerkrachten, Mentoren, Politici, Ervaringsdeskundigen,..)

HerVerbinden-Symposium-26nov2014-Chantal-Craamer-250px

Erik van der Waal – Initiatiefnemer HerVerbinden / Adviseur / Mediator
Belangrijke Kenmerken en Risicofactoren en voorbeelden uit de advies/mediation praktijk van (vechtscheidingen). Mogelijke gevolgen voor kinderen, ouders, partners, familie, omgeving. PA(S) oudervervreemding / verstoting. Hoe ziet het er uit? Waarop letten? Nieuwe aanpak? HerstelTeams?

Chantal Craamer - Kinder- en familietherapeut en Familie-mediator, Shantih.nl
Ervaringen uit de Kinder- en Jeugdtherapie, (Stief)oudersbegeleiding en Family Mediaton over (vecht)scheidingen en het effect op kinderen, ouders, grootouders, nieuwe relaties en andere familie/vrienden. Informatie over Family Mediation, een proces tussen ouders in en na (vecht)scheiding dat overleg stimuleert ten gunste van het kind. Family Mediation kan helpend zijn om leed te voorkomen bij alle betrokkenen.

Op 27 november ontmoetten ruim 20 ouders en grootouders elkaar in Arnhem. In de ontspannen sfeer van het inspiratiehuis werden gezamenlijk en in enkele gespreksgroepen ervaringen uitgewisseld en onderlinge contacten gelegd.

HerVerbinden Ontmoeting 27 nov 2014

Doelgroep: Voor ouders / grootouders en overige betrokkenen bij (vecht)scheidingen en oudervervreemding / ouderverstoting situaties, die elkaar graag ontmoeten en ervaringen willen uitwisselen. 

Er blijkt een grote behoefte te bestaan bij degenen die in een dergelijke situatie terecht komen of zich al enige tijd bevinden om 'lotgenoten' te ontmoeten en met elkaar te kunnen praten over de situatie rond het contact en/of het gedrag van hun kinderen (of kleinkinderen) en mede-ouder (ex-partner). Te kunnen bespreken waar men tegenaan loopt, suggesties bespreken hoe zaken anders zouden kunnen worden aangepakt. Welke rol spelen de ouders zelf en daarbij eventuele nieuwe partners, familieleden, sociale omgeving in deze situaties? Welke impact heeft de situatie op de betrokkenen? Hoe ga je bij langdurig gebrek aan contact met de kinderen om met de wederzijdse vervreemding en verstoting, Jeugdzorg, advocaten, mediators, juridische procedures?
Beroepsmatig betrokkenen zijn eveneens welkom om deel te nemen aan de gesprekken en ook eigen ervaringen te bespreken en van elkaar te leren wat werkt en wat niet in een bepaalde aanpak.

Erik van der Waal (initiatiefnemer van HerVerbinden, ervaringsdeskundige, coach en mediator) verzorgde een korte inleiding rond het thema en begeleidde vervolgens samen met Jan Verbeek de gesprekken op deze ontmoetings-avond in de gemoedelijke sfeer van het inspiratiehuis. 

podium inspiratiehuis

De Bovenkamer - Den Bosch
PROGRAMMA 

Het Inspiratiehuis - Arnhem
PROGRAMMA


25 april 2014 studiedag Amsterdam, De Nieuwe Liefde, Da Costakade, Amsterdam,
Thema 'Vechtscheidingen, Oudervervreemding en Ouderverstoting onder de loep'.
Dagvoorzitter: Frénk van der Linden
HerVerbinden-congres-25april2014-EntreeHerVerbinden-25apr2014 FrenkvdLinden Dara MarshaPinedo 8997HerVerbinden 25apr2014 zaal2 9038


NIEUWSBRIEF:
HerVerbinden Congressen, Symposia en Ontmoetingen


Schrijf in op de HerVerbinden Nieuwsbrief voor nieuws en informatie over HerVerbinden Congressen, Symposia en Ontmoetingen.

Zodra datum, locatie, kosten, programma, inschrijfmogelijkheid, namen sprekers/begeleiders gereed en beschikbaar zijn, zal hierover tijdig een nieuwsbrief aan u worden verzonden.

 

Neem tijdig contact op voor een (in-house) training/studiemiddag/workshop binnen uw organisatie , met informatieve lezingen en leerzame discussies.

join-1-HerVerbinden


HerVerbinden Symposium - Congresgebouw 'De Nieuwe Liefde' - Amsterdam

 
 
 

Supportteam HerVerbinden 25/4

Organisatie congres HerVerbinden - 25 april 2014 De Nieuwe Liefde - Amsterdam

Erik van der Waal

Initiatiefnemer campagne HerVerbinden 2014: Waarom HerVerbinden?

Joep Zander en Rosa

Na 20 jaar herverbonden.

JBA - Miriam Seegers - Ioana Mihai

Stappenplan vechtscheiding

Justine van Lawick

Lorentszhuis

Cornelie van Well

Tango met jeugdzorg

Discussie

tijdens de pauze

Frénk van der Linden Dara Marsha Pinedo

Interview

Steven Pont

De Duivelsdriehoek - hechting - onthechting

Uitwisseling ervaringen tijdens pauze

Kim, Marscha Pinedo (Villa Pinedo), Cornelie van Well, Erik Gerritsen (BJAA)

Lineke Joanknecht

Eigen Kracht bij vechtscheidingen

Annemarieke van der Haar

Elker - Compaiz

Debat

in dialoog met de zaal

meer vragen uit de zaal

Zonnebloemen

Naar een zonnige toekomst voor allen

HerVerbinden is voor mij..

Congresgangers gaven hun visie op herverbinden

HerVerbinden 2014 - Dank voor uw deelname en enthousiasme

Tot een volgend congres HerVerbinden!

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69