HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

Brood en Kennis, mooi om te delen..

 Geef Deel Leer600p

Wat is er vandaag aan de hand?

Jaarlijks wordt op 25 april wereldwijd extra aandacht gevraagd voor een speciale vorm van psychisch kindermisbruik: Parental Alienation; Oudervervreemding / Ouderverstoting [uitleg].

Per jaar komen enkele duizenden kinderen in Nederland -specifiek rond en na een scheiding van hun ouders- in een dergelijke situatie terecht. Cumulatief inmiddels een enorm aantal. Een situatie die zij niet zelf hebben gecreëerd, echter waar ze vervolgens wel vele maanden tot jaren dagelijks mee om zullen moeten gaan.

De (h)erkenning en aanpak van deze situaties laat helaas nog te wensen over, terwijl er wereldwijd én in Nederland uitgebreide informatie over beschikbaar is, waar ook de internationale studiegroep PASG.info en de Europese Associatie van Parental Alienation Practitioners EAPAP.eu zich voor inspannen en aandacht voor vragen. Als lid wil ik u daar ook graag over informeren (en u wat geven, zie verderop..).

Waar gaat het mij vanuit HerVerbinden om in deze situaties?

Dat zoveel mogelijk kinderen en ouders in een dergelijke situatie geholpen worden door de volwassen mensen om hen heen en vooral beroepsmatig betrokkenen (huisartsen, MW, jeugd professionals, de rechters, de advocaten, de mediators, therapeuten, leerkrachten, betrokken vrijwilligers, de mensen uit het netwerk van de families waarin deze drama's zich vaak gedurende vele jaren afspelen, enz.).

Educatie is een essentiële factor bij de (h)erkenning en aanpak van parental alienation gedrag

De vervreemding en ernstige psychische beschadiging van kinderen en ouders die sociaal van elkaar geïsoleerd worden en raken, moet zoveel mogelijk voorkomen en/of gestopt worden. We kunnen voor deze vorm van kindermishandeling en de uiterst negatieve impact op de sociaal buitengesloten ouder / familie, niet langer blijven wegkijken en net doen of het niet bestaat. Het is de realiteit.

Helaas is dat wel degelijk het geval. CAPRD (Child Affected by Parental Relational Distress) in de DSM-V geeft hier mede uitdrukking aan (voor meer informatie hierover zie de HerVerbinden column van 5 januari 2017).

Wat kan ik bijdragen aan de bewustwording?

In mijn HerVerbinden Trainingen/Studiedagen voor professionals en voor de HerVerbinden Ontmoetingen, die ik organiseer voor ouders, grootouders en mensen uit het netwerk van kinderen en ouders die zich in een situatie van ouderverstoting / oudervervreemding bevinden, gebruik ik een set presentatie-sheets als leidraad. In deze sheets, waarvan de inhoud zich in de loop der tijd ontwikkelt en aanpast aan de actualiteit, komen de diverse stadia van escalerende en geëscaleerde scheidingen aan bod, net als diverse aspecten van gezond en ook pathogeen ouderschap zoals parental alienation gedrag en bijbehorende signalen in het systeem en de context rond het kind.

Wat kan ik u geven t.b.v. extra aandacht voor parental alienation?

Om u te informeren over hetgeen behandeld wordt, heb ik besloten om voor extra aandacht en bekendheid deze thema gerichte presentatie-sheets aan al mijn (4600+) LinkedIn connecties en websitebezoekers ter informatie beschikbaar te stellen:

U kunt de HerVerbinden presentatie-sheets hier downloaden als pdf document

(U bent vrij om deze presentatie (in zijn geheel, als volledig pdf document) door te sturen aan collega's en anderen waarvoor u denkt dat de inhoud wellicht relevant kan zijn)

Ik wens u alvast een goede preview van de presentatie-sheets, waarin al heel wat relevante informatie rond het thema parental alienation is opgenomen.

De bij deze presentatie-sheets behorende uitgebreide mondelinge toelichting en specifieke uitleg van de in de presentatie-sheets als leidraad opgenomen onderwerpen, in combinatie met de uitwisseling van ervaringen met de deelnemers van de studie-/ontmoetings-dagen, maken de presentatie op een HerVerbinden Studiedag of HerVerbinden Ontmoeting compleet.

Op donderdag 24 mei is de eerstvolgende geplande studiedag in kasteel Maurick te Vught, waarop deze presentatie uitgebreid voor deelnemende professionals zal worden behandeld (info en inschrijving via www.herverbinden.nl). Er zijn nog plaatsen.

 

 

 

 

 

Een nieuwe HerVerbinden Ontmoetingsmiddag zal in juni worden gepland.

Belangstellenden kunnen zich op de HerVerbinden Nieuwsbrief inschrijven om van nieuwe Studie- of Ontmoetings-dagen een melding te krijgen.

 

Erik van der Waal

© 2018  HerVerbinden

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69