HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

De betekenisvolle relaties van een kind, ook na scheiding..

belang van betekenisvolle relaties na scheiding

 

Continuïteit in deelname aan en de beleving van sociale rituelen en tradities spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen, ook na een scheiding op partnerniveau van hun ouders.

Mensen verbinden door de gezamenlijke beleving van sociale rituelen en tradities, zowel binnen als buitenshuis. Het geeft voorbeelden van hoe samen te zijn, op elkaar te reageren, verschillen in mensen en karakters te ervaren, hoe met verschillende emoties om te gaan.

Zien, horen, voelen, ervaren, herinneren,..

Laten we, vooral ook bij een scheiding, kijken naar in hoeverre de relatie van een kind met beide ouders en andere familieleden, zoals ook oma's en opa's én anderen in het sociale netwerk van de kinderen een rol speelden, nog spelen, of kúnnen gaan spelen in het leven van het zich ontwikkelende, opgroeiende kind en daarna, als volwassene. Vaak zijn het voor het kind, dat vanuit een geheel ander perspectief dingen ervaart dan volwassenen, betekenisvolle relaties en voorbeeldfiguren, ook al zijn ze niet zo vaak bij elkaar rond sociale rituelen, of wonen ze op grotere afstand..

De kracht van het leven zit in de verbinding, met elkaar.

De stem, aandacht en waardering van een vader of moeder, van een oma of opa, ander familielid of vriend, ook op afstand en ook indien het niet zo frequent is, kan, misschien ook juist omdat het een wat schaarser contact is, voor een kind extra speciaal en belangrijk zijn. Goed voor het inzicht in familiesystemen: het gevoel en besef tot een familie te behoren die interesse heeft in elkaars wel en wee, respect voor elkaar heeft, elkaar helpt in lastige tijden. Dit doet veel in het gevoel van zelfvertrouwen, veiligheid en geborgenheid, gevoel van eigenwaarde, de sociaal- emotionele- en identiteitsontwikkeling.

Een scheiding kán ook tot verrijking van het leven van een kind leiden

Een scheiding kán er ook voor zorgen dat een kind, door de nieuwe relaties van de ouder(s) nog veel meer mensen in zijn/haar sociale cirkel krijgt, waarmee het een betekenisvolle relatie en band kan opbouwen en steun uit kan ervaren in de verdere ontwikkeling tot volwassene en daarna. Zo kan een scheiding ook tot verrijking van het leven van een kind leiden. Dit moet dan door de scheidende partners, als blijvend ouders, wel zo gezien én georganiseerd worden, óók en vooral voor de kinderen. Dat kost als ouders extra inspanning, echter voor de kinderen zou hier veel mee gewonnen zijn ten opzichte van de andere mogelijke extreme situatie en traumatische ervaring dat 'opeens' een ouder (én de halve familie) uit het leven van het kind verdwijnt (door een ouder sociaal volledig buiten te sluiten, zoals bij parental alienation/oudervervreemding het geval is). Betekenisvolle relaties worden het kind ontnomen. In de meerderheid van de gevallen een groot verlies en traumatische gebeurtenis (ACE) in het leven van de betrokken kinderen.

In de 'normale' scheidings-situaties is het al lastig genoeg voor beide partijen om alles weer langzaam maar zeker in rustiger vaarwater te brengen. Het blijft steeds een kwestie van organiseren van de veranderingen in het leven, waar een scheiding als partners (vooral met kinderen) een op veel aspecten van het leven ingrijpende gebeurtenis en voorbeeld is..

Blijft dat betekenisvolle relaties voor elk kind, voor elk mens, van groot belang zijn voor de ontwikkeling en ontplooiing en daarom voor iedere betrokkene belangrijk te beseffen wat het in belangrijke mate (of geheel) ontnemen van een dergelijke relatie (bijvoorbeeld een ouder, een oma en opa,..) voor deze ouder, oma en opa, maar natuurlijk vooral voor het kind betekent en tot gevolg kan hebben.

Laten we ons vooral blijven richten op het in stand houden van betekenisvolle relaties van kinderen, óók na een scheiding. Het is met name een kwestie van het leven (anders) organiseren, ook voor de kinderen, zonodig op aspecten (en dat is helemaal niet zo vreemd) met hulp van buitenaf.

© 2018 HerVerbinden - Erik van der Waal

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69