HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

Heroverweging politie-taken bij civiele (scheidings)zaken? een discussie waard..

Wat maakt dat onze politie niet ingericht is op -en zich wellicht daarom niet geroepen voelt tot- handhaving van gerechtelijke beschikkingen van civiele rechters rond het verblijf van kinderen bij hun (beide) ouders?

Zijn zaken rond kinderen niet belangrijk genoeg om door de politie te handhaven?

Bij een opgelaaide (buren)ruzie over -als voorbeeld- een overhangende boom in een tuin wordt bij melding ervan wel een bezoek ter plaatse gebracht. Is ruzie over een boom belangrijker dan zaken die onze kinderen aangaan?

Met name bij niet nakomen van beschikkingen rond zorg- en verblijfsregelingen van kinderen bij hoog conflict scheidingen, die meestal via de rechter geregeld zijn.

Het komt regelmatig voor dat er (bijv. m.b.t. de omgang) een beschikking ligt van een civiele rechtbank of zelfs van het gerechtshof (na een hoger beroep) en beide ouders na een niet zelden langdurig proces daarvan door de rechtbank in kennis zijn gesteld.

Vervolgens worden deze beschikkingen met regelmaat alsnog niet nagekomen of zelfs volledig genegeerd.

Als een ouder zich vervolgens via de koninklijke weg (niet zelf voor rechter spelend) voor hulp in deze tot de politie wendt (als operationeel handhaver van hetgeen door wet en rechtbanken wordt gezien als hoe zaken zouden moeten verlopen), wordt in de meeste gevallen bot gevangen.

De politie bestempelt de zaak al snel als 'te complex' of 'civiele zaak' en de ouder wordt opnieuw (terug)verwezen naar de rechtbank (waar men N.B. vaak net is geweest en waar de -met de nodige moeite verkregen- en door rechter(s) afgewogen beschikking door werd afgegeven..). 

Deze ouders, die zich netjes melden en om hulp bij handhaving vragen, worden zo sterk ontmoedigd en/of opnieuw voor maanden het gevecht ingestuurd (via > advocaat> rechtbank> nieuwe beschikking). Verdere escalatie van de spanningen rond de ouders (dus ook rond de kinderen) is te verwachten en deze ouders, die de politie om hulp vragen en dit vervolgens meemaken, verliezen het geloof in de dienstbaarheid van de politie en het vertrouwen in het rechtssysteem.

Enige dienstbaarheid van politiezijde wordt, in dit soort emotioneel gevoelige zaken rond eigen kinderen, niet ervaren.

Civiele rechtbanken zouden ook moeten inzien dat hun beschikkingen zonder enige operationele handhaving slechts 'papier' is, dat volledig genegeerd kan worden.

Het is niet voor niets dat rechtbanken zich beklagen over de hoge werkdruk door hoge aantallen civiele (omgangs-) zaken..

Enkele suggesties hoe het ook zou kunnen (in grote lijnen) en er wellicht een stuk minder zaken opnieuw via de vaak trage rechtbank hoeven te lopen:

Gekwalificeerde en hiervoor goed getrainde politie-functionarissen (mediation vaardigheden, kennis van kenmerken hoog conflict scheidingen, dynamiek parental alienation, e.d.) kunnen uiteraard, na de actuele beschikking gelezen te hebben, eerst direct telefonisch contact opnemen met de andere ouder, met een waarschuwing én om aan te geven dat meegewerkt dient te worden aan de beschikking aangezien hier anders consequenties aan verbonden zijn.

Bij tegenwerking kan vervolgens ook snel een huisbezoek - eerste bezoek in burgerkleding- worden gedaan, waar opnieuw uitvoering van de gerechtelijke beschikking uitgangspunt is en tegelijk het welzijn van de kinderen wordt geverifieerd.

Bij opnieuw niet meewerken aan de beschikking, kan de politie direct een stevige boete opleggen en hierover een bericht aan de rechtbank sturen die de beschikking heeft opgelegd.

Bij twee keer binnen 3 maanden niet meewerken aan de beschikking wordt de officier van justitie ingelicht en het ouderlijk gezag tijdelijk (een jaar) ontnomen en worden de kinderen vooralsnog toegewezen aan het gezag van de andere (welwillende) ouder en naar die ouder overgebracht. Coaching zal direct beschikbaar zijn voor de kinderen.

De niet meewerkende ouder wordt enkele maanden wekelijks getraind/gecoacht in gewenst ouderschap na scheiding (correctie houding/gedrag richting andere ouder/familie/netwerk en kinderen). Eventuele netwerkinterventie (EigenKracht/EigenPlan) en/of familiemediation kan hierbij vanuit de gemeente worden ingezet.

In die maanden vindt wekelijks begeleid (en door specialist geobserveerd) contact van de kinderen met deze ouder plaats.

Bij aangetoond voldoende resultaat van de training/coaching kan na die maanden het contact van de kinderen met deze ouder weer verder uitgebreid worden en wellicht het tijdelijk ontnomen gezag, na de periode van voorwaardelijke opschorting ervan, ook weer teruggegeven worden.

>>> Voldoende punten voor discussie..

Rond een scheiding hebben kinderen en hun ouders het vaak al lastig genoeg om weer een nieuw aangenaam bestaan (als ex-partners en blijvend mede-ouder) op te bouwen. Op meerdere maatschappelijke 'plekken' en niveaus zal in dit soort situaties minder 'ruimte' gegeven moeten worden aan het in stand kúnnen houden en/of aanwakkeren van spanningsvolle situaties rond kinderen, vooral als hierbij ook het negeren van gerechtelijke beschikkingen nauwelijks tot geen consequenties heeft.

"Laten we de betrokkenheid en civiele taken van de politie in deze situaties niet vergeten en de lacune die hierin rond (legitieme verwachtingen m.b.t.) handhaving bestaat, serieuze aandacht geven."


Relevant: Voorstel t.b.v. het opzetten van gemeentelijke herstelteams (16 nov 2016).


© 2017 HerVerbinden - E.C. van der Waal

 

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69