HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

Juridisering versus menselijke maat in contact kinderen met (groot)ouders

Respect voor de natuurlijke orde - Grootouder - Ouder – Kind

6 maart 2015 - © Erik van der Waal - HerVerbinden.nl

De problemen rond vechtscheidingen worden vaak juist complexer (gemaakt) en escaleren vaak nog meer doordat de natuurlijke orde binnen familieverbanden: tussen kind-ouder-grootouder, een familie-bloedlijn, nauwelijks nog wordt gerespecteerd. De menselijke maat lijkt steeds verder op de achtergrond te raken.

De scheiding (als partners) van ouders, blijkt rond (vecht)scheidingen vaak tot een voor vele kinderen gedwongen abrupte beëindiging van een jarenlange goede en warme band en hechting met, naast de uitwonende ouder, hun oma's en opa's tot gevolg te hebben. Met een dergelijke onthechting worden de kinderen ook hun liefde, waardering, steun, leermogelijkheden en hulpbronnen ontnomen.

Die afkapping van enig contact tussen kinderen met deze grootouders, meestal aan de zijde van de ouder die op afstand van de kinderen elders is gaan wonen, wordt éénzijdig uitgevoerd, door de ouder/verzorgers waar de kinderen bij wonen. (Groot)ouders en (klein)kinderen worden op deze manier actief sociaal van elkaar uitgesloten. Dat dit bij zowel de kinderen als de (groot)ouders tot verdriet en frustratie lijdt, mag duidelijk zijn. Er wordt vervolgens door vele grootouders naar hulp gezocht om hun band met kleinkinderen te kunnen herstellen.

De VWS capagne rond vechtscheidingen roept familie en omstanders op om hierin iets te doen, 'Het houdt niet op, niet vanzelf'. Wie haalt de kinderen uit de knel ?

Bericht op de site van rijksoverheid (6-2-2015):
"Namens staatssecretarissen Fred Teeven (VenJ) en Martin van Rijn (VWS) is deze week een campagne gestart over vechtscheidingen. In onder andere drie radiocommercials worden mensen opgeroepen om in actie te komen bij een vechtscheiding in hun omgeving. Door er over te praten met de ruziënde ouders en zo nodig hulp in te schakelen, kunnen de nadelige gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen worden verminderd. De campagne is een onderdeel van de campagne ‘Voor een veilig thuis’."


Het is momenteel zo dat er bij vele jeugdzorginstellingen, waaronder JeugdBescherming, RvdK, het respectloze protocol bestaat dat zelfs grootouders van 'kinderen in de knel' nauwelijks tot geen mogelijkheid krijgen om in situaties rond vechtscheidingen zelfs maar hun inhoudelijke visie op de zaak te mogen geven, of dat zij bij een conflict tussen ouders (bij een vechtscheiding) in een vroeg stadium van onderzoek, benaderd worden voor een gesprek en naar hun mening wordt gevraagd. Dit plaatst vele grootouders én ouders die langdurig verstoken worden van enige contact met resp. kleinkinderen en kinderen in een ernstig frustrerende en machteloze situatie.

Een sociaal/netwerk beraad (cq Eigen-Plan.nl / Eigen-Kracht.nl / Familie-netwerk beraad) met goede informatie wordt nog te weinig vroegtijdig ingezet bij vechtscheidingssituaties. Het zou, net zoals dat bijv. in Australië (Family Group Conference) het geval is, een voorwaarde moeten worden bij eventuele toegang tot gerechtelijke procedures over zorgverdeling tussen ouders en omgangskwesties met ouders en overige familieleden.

Juridisering, te vaak nog als 'enige uitweg' gezien, legt een nog grotere druk op de situatie.
Als het al zover komt, zou het goed zijn gebruik te maken van de mogelijkheid tot aanstelling van een bijzonder curator voor de kinderen. Daarbij het liefst een gespecialiseerde bijzonder curator, met een combinatie van competenties: (familie)mediator, orthopedagoog/psycholoog).

Het sámen met familieleden/betrokkenen werken aan oplossingen voor de ontstane spanningsvolle situatie rond de kinderen, bij voorkeur begeleid door ervaren (groeps/familie)mediators, zou wellicht al veel frustratie wegnemen en tot veel meer ontspanning kunnen leiden.

De oproep van VWS rond vechtscheidingen, met radiospots, aan de sociale omgeving (familie en betrokkenen) om tot actie over te gaan als ze zien dat er kinderen in de emotionele/loyaliteits-knel worden gezet door een ouder/verzorgers, vraagt om een systeem met een antwoord daarop: een systeem dat laagdrempelig deze familieleden en betrokken mensen te woord staat, informatie verzameld over de omstandigheden en te trachten mét elkaar naar een acceptabele oplossing voor de kinderen en betrokken ouders /familie toe te werken.

Een systeem waarbij iedereen, zelfs familieleden in de lijn kind-ouder-grootouder, en tantes en ooms, door jeugd(bescherming)instellingen buiten de deur wordt gehouden, alsof zij er niet toe doen, terwijl zij juist deel uitmaken van de familie van de kinderen in kwestie, vraagt om extra moeilijkheden en mogelijke escalatie van de spanning en situatie rond de kinderen. Hier zijn helaas vele voorbeelden van..

Dagelijkse praktijk is hierdoor dat vele kinderen veel langer dan nodig in de (emotionele/psychische) knel worden gelaten en daar niet uit worden gehaald:
Kinderen worden in vechtscheidings-situaties meestal éénzijdig door volwassenen/directe verzorgers/sociale omgeving in de knel gezet en gehouden: Na een scheiding geen vrije omgang meer (mogen) hebben met de uitwonende ouder en familie (zoals ook oma's en opa's).

Het zijn andere volwassenen die deze kinderen uit deze knel moeten halen, dat kunnen de kinderen niet zelf. Zij kunnen niet tegen deze ouders op, waar ze sterk van afhankelijk zijn.

Parental Alienation (oudervervreemding), (het tijdens/na scheiding langdurig moedwillig belemmeren van een normaal geregeld contact/verblijf van een kind met en bij de andere welwillende ouder/familie), waardoor kinderen geschaad worden in hun evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling, wordt inmiddels gezien als een zware vorm van psychisch/emotionele kindermishandeling. In Brazilië is parental alienation sinds 2010 strafbaar.

Hoe serieus nemen wij (ook deze vorm van) psychisch/emotionele kindermishandeling in het kader van vechtscheidingen in Nederland? (column)

 

© Erik van der Waal - HerVerbinden.nl

 

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69