HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

Einde aan discussie rond DSM onderbouwing van Parental Alienation

De controverse en discussie over Oudervervreemding/Ouderverstoting (Parental Alienation) en de wetenschappelijke en juridische 'formele' acceptatie daarvan, heeft decennia lang velen bezig gehouden.

Dr. Richard Gardner beschreef al in de jaren 80/90 van de vorige eeuw wat hij het 'Parental Alienation Syndrome' noemde (Ouderverstotingssyndroom bij kinderen).
De (wetenschappelijke) fundering/onderbouwing van zijn theorie was reden voor discussie over wel/niet erkenning van de door hem beschreven kenmerken van 'Parental Alienation' (door verstotend gedrag van de ene ouder richting de andere ouder én de kinderen) en de gevolgen ervan die bij de kinderen kunnen ontstaan (door Gardner als syndroom omschreven).

Vele psychologen, psychiaters, therapeuten, advocaten en rechters (h)erkennen, accepteren/accepte(e)r(d)en 'Parental Alienation' (nog steeds) niet als een in de dagelijkse (met name hoog-conflict-'vecht'scheidings) praktijk aantoonbare situatie van ernstige psychisch-emotionele mishandeling (misbruik) van kinderen én de ernstige psychische druk en gevolgen die dit voor de ouder/familie heeft waarop de 'verstotende campagne' met name op is gericht.


Dr. C.A. (Craig) Childress, Psy.D. (klinisch psycholoog) heeft de afgelopen 7 jaar baanbrekend werk verricht op dit gebied en gewerkt aan de beschrijving van 'Parental Alienation', echter dan volledig gebaseerd op hechtingstheorieën en andere persoonlijkheidskenmerken, die vanuit en door de wetenschap erkend en geaccepteerd zijn én in de DSM-V staan. In de afgelopen jaren publiceerde hij al blogs over het onderwerp en 28 mei 2015 publiceerde hij zijn boek:
'Foundations', An Attachement based model of Parental Alienation.
Hierbij gaat hij uit van zijn klinisch psychologische beschrijving van wat traditioneel 'Parental Alienation' genoemd wordt:
"Pathogenic parenting involving a parentally induced suppression of the child's attachment bonding motivations toward a normal-range and affectionally available parent." Oftewel: "Ziekmakend ouderschap waarbij onderdrukking wordt geinduceerd bij een kind van de hechtingsmotivatie richting een normale en emotioneel beschikbare ouder."
Childress beschrijft in zijn boek op heldere wijze en verwijzing naar relevante literatuur, na een inleiding over een paradigma-verschuiving van parental alienation naar pathogenic parenting (ziekmakend ouderschap), in vier delen: Family Systems Level, Personality Disorder Level, Attachement System Level, Professional Issues

Foundations must read CA Childress HerVerbinden 20150610

Een echte aanrader voor meer inzicht in deze materie (online te bestellen (Amazon.com ISBN 978-0-9961145-0-9 Foundations C.A.Childress, Oaksong Press Clairemont, CA) en wat mij betreft een 'must read' voor allen die zich beroepsmatig of in hun studie/onderzoek bezig houden met kinderen en ouders tijdens en na (hoog conflict) scheidingen, diagnoses moeten stellen, beleid en aanpak moeten ontwikkelen, coaches, mediators, therapeuten, psychologen, psychiaters, advocaten, rechters en iedereen die deze situaties zelf of in directe omgeving meemaakt en er meer over wil weten.

 

28 juni 2015 - © Erik van der Waal - HerVerbinden.nl

 

Childress books 2015 info HerVerbinden

 

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69