HerVerbinden

Advies | (contra) Expertise | Herstelbemiddeling | Onderzoek | Ouderverstoting | Training

Columns

Jeugdbeschermers zijn we allemaal..

Onder ouders vleugels

H(e)rkennen en aanpakken van kindermishandeling is een maatschappelijke taak. Daarin bij de bescherming van kinderen geen onderscheid te maken tussen fysieke- en psychische kindermishandeling. Elke lichamelijke/fysieke mishandeling heeft psychische gevolgen, elke psychische mishandeling heeft lichamelijke gevolgen (zie ook artikel over ACEs).

Een lastig onderwerp? Ja natuurlijk. Het valt sowieso niet mee om een kind beschadigd te zien worden, getuige te zijn van fysieke en/of psychische mishandeling, of hierover met afschuw (van een kind) te horen. Een normaal empathisch mens voelt de pijn zelf bij het zien/horen ervan..


Er blijkt toch nog altijd een flinke drempel te bestaan om dan ook de stap te durven zetten om hier zelf energie in te steken, om daadwerkelijk te kijken wat er aan de hand is, om een andere volwassene (als duidelijke ('heterdaad') of vermoedelijke pleger) op aan te spreken.


Het nemen van eigen risico in een situatie is een afweging. Het ligt natuurlijk ook aan de aangetroffen ernst van de mishandeling. Bemoeien we ons er mee, of steken we er geen energie in, of durven we vervolgens toch wel de eigen zorgen om het welzijn van een kind bij hiervoor opgestelde instanties, zoals bij politie, Veilig Thuis, te melden (al is het anoniem)?

Kijken en lopen we (soms ook letterlijk) liever weg van agressie, dan in te grijpen; ons ermee te bemoeien, willen weten óf en wat er mogelijk in het leven van het kind aan de hand is? Wat maakt dat je toch wegkijkt, geen interventie pleegt? Het niet-zien (niet herkennen) van een (pyschische) vorm van mishandeling kán natuurlijk ook een reden zijn.

Horen Zien ZwijgenOf zijn het, bij het wel zien en herkennen, mogelijk -of juist- de eigen angsten (afhankelijk van de omstandigheden): zelfbehoud, lijfsbehoud, bang om onterecht in te grijpen, een eigen vluchtgevoel (afkeer/boosheid), mogelijk a.g.v. associaties met eigen angsten en beleefde jeugdtrauma's?, geen mede-verantwoordelijkheid voelen voor een niet eigen kind, gemak (geen 'zin' om zelf 'op te staan' tegen een agressor, dus niets te doen of doorverwijzen), geen lef, geen kracht of energie genoeg, groepsdruk, werkcultuur, of andere reden om niet in te grijpen?
The WHY is ook in deze situaties interessant en van belang.

Hebben we wel voldoende kennis van -en oog voor- psychische kindermishandeling én nemen we als maatschappij; in de familie, in de straat, de buurt, huisartsen, de school (en overige beroepsmatig betrokken, met name jeugdbeschermers) emotionele manipulatie, psychisch misbruik en psychische mishandeling van kinderen (en ex-partner/mede-ouder), met name ook rond scheidingssituaties (IPA/IPV), eigenlijk wérkelijk serieus? En zo ja, waaruit blijkt dat in adviezen en het dagelijks handelen?

Met andere woorden: hoe snel grijpen we in? Wanneer wel/wanneer niet? Waar ligt de focus, waar ligt de drempel? Waar blijkt dit uit?
Hoe handelen we bij psychische kindermishandeling in vergelijking tot lichamelijke kindermishandeling? Waarom de verschillen hierin? Wat is de eerste reflex / gedachte? Wat zou die moeten zijn? Hoe beschermen we het kind?

Laten we daar nu en in het komende jaar nog eens extra bij stilstaan.

Erik van der Waal

17 dec 2019

HerVerbinden

HerVerbinden Contact

Stuur een bericht en/of maak een telefonische, persoonlijke, Skype of Zoom afspraak: 
HerVerbinden Tel pic

Skype logo 120x55zoom logo 300x239

 

 

 LinkedIn 100x28px  E.C.van der Waal


HV Billboard400px

PASG
Internationale studiegroep parental alienation [ www.PASG.info ]
HerVerbinden nl PASG logo


International Academy of Practice with Alienated Children
https://www.iapac.international/

Family Separation Clinic, London, UK

IAPAC Logo

 


 

 
    HerVerbinden-logo-v1-geel-r           Copyright 2014-2022  HerVerbinden.nl    |   Expertise Geëscaleerde Scheidingen

HerVerbinden - KvK: 62647695 IBAN: NL91 SNSB 0907966535 BTW: NL001263447B69